Byggesøknad

Har du tenkt å begynne med et byggeprosjekt? Da må du ha klar en byggesøknad. Denne skal inneholde tilstrekkelig med informasjon slik at en eventuell kommune kan behandle/vurdere søknaden. Grunnen til at en må søke om byggetillatelse er gitt i plan- og bygningsloven, og de viktigste grunnene er at man ikke skal bygge noe som er til hinder eller ulemper for andre. I tillegg så skal tiltaket ikke være til fare for liv og helse. Vi hjelper selvsagt til med å lage den perfekte byggesøknad.

Vadheimsvegen 1
6973 Sande i Sunnfjord

rune@byggserviceas.no
400 56 536